RMC Staffs

  उमेशकुमार शाही ९८४७० २७ ४९५, ५६१४९५ मुक्तिनाथ गैरे ९८५७० ३५ ३०५ ९८४७० २५ ३०५, अम्बिका न्यौपाने ९७४७० १८ ५८८ सुमित्रा थापा ९८४१५०६३४० सविता रेग्मी ९८४७० ७७ ०३२, ५६२२०७ लक्ष्मण यादव ९८४७२ ६७ ०७१, ९८०६९ ९२ ४०७ मञ्जु अधिकारी ९८४७०७७८०५, ५६०१८५, ९८१९४ २८ ८८६ हेमलाल गौतम ९८४७२७८२४९ विष्णुप्रसाद भुसाल ९८४७१६७२२० अम्बिका राना ९८४७४ २५ १२७ 

Continue Reading

RMC Lecturars

  मोहनराज शर्मा ९८५७० ३५ २२६,९८४७० २५ ३०४, ५६०१६० जगन्नाथ बस्याल ९८४७० २६ ५८८, ५६२५८८ कुमारी राधा गुरुङ्ग ९८४७० २३ ५६३, ५६०४७४, ५६०७२८ टेकराज अर्याल ९७४७० ०३ ३२१, ५४६०४३ डा.ब्ाावुराम ज्ञवाली -व्यव.)  ९८४७५ ४० २४७, ९८०६९ ५० ०९३, ५६०६३१ डा.ब्ाावुराम ज्ञवाली र्-अर्थ.) ९८४७० ३८ ०९५, ०७१६९४१६७ प्रकाश भट्टर्राई ९८५७० ३५ ६०१, ९८४७० ३९ ६०१, ५६२६०१ 

Continue Reading

RMC Body

नाम पद सम्पर्क नं. श्री रोमणी प्र. पाठक अध्यक्ष ९८४७० २७ ८६९, ५६०९६९ श्री गोपाल भट्टराई उपाध्यक्ष ९८५७० २८ ५१८, ५६०१०० श्री गुरुदत्त ज्ञवाली कोषध्यक्ष ९८५७० ३५ ५०५, ५६२६७० श्री धुव्र कु. धिताल सदस्य ९८४७० २६ ९७८, ५६२३७८ श्री छत्रबहादुर दर्लामी सदस्य ५६०३७२, ९८०५४ ५० ८०१ श्री विष्णुप्रसाद पन्थी सदस्य ९७४७० १२ ४२९, ५६००८० श्री यज्ञमुर्ती 

Continue Reading