“नेपाल सरकार मार्फत् केन्द्रको समेत छात्रवृत्ति” फाराम भर्नेसम्बन्धी कक्षा १२ का विद्यार्थीलाई सूचनाः 2017-05-02

 

 
मितिः २०७४/०१/२०
 
छात्रवृत्ति फाराम भर्नेसम्बन्धी कक्षा १२ का विद्यार्थीलाई सूचनाः
 
सामुदायिक संस्थाबाट कक्षा १२ उत्तीर्ण गरी सामुदायिक संस्थाबाटै स्नातक तह अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि “नेपाल सरकार मार्फत् केन्द्रको समेत छात्रवृत्ति” राममणि बहुमुखी क्याम्पसमा प्राप्त हुने गरेको छ । सो छात्रवृत्ति प्राप्त गर्नका लागि नेपालका जुनसुकै सामुदायिक संस्थाबाट कक्षा १२ को परीक्षा दिएका विद्यार्थीलाई राममणि बहुमुखी क्याम्पसले उक्त फाराम जेठ ५ गतेभित्र फाराम भराई क्याम्पस आफैले काठमाण्डौं (विद्यार्थी वित्तीय सहयोग कोष विकास समितिमा) पु¥याएर पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । अतः सो छात्रवृत्तिमा आवेदन गर्न इच्छुक विद्यार्थीलाई तपसील बमोजिम राममणि बहुमुखी क्याम्पसमा आउनुहुन सूचित गरिन्छ ।  
कार्यक्रमः
मितिः २०७४ वैशाख २४ गते आइतबार । 
समयः दिनको ११ः०० बजे । 
स्थानः राममणि बहुमुखी क्याम्पस, ब्लक नं. १ मा । 
आवश्यक पर्ने कागजातः
१. कक्षा १२ को प्रवेशपत्रको फोटोकपी । 
२. पासपोर्ट साइज फोटो १ प्रति । 
 
नोटः नीजि संस्थाबाट कक्षा १२ को परीक्षा दिने विद्यार्थीहरू यो कार्यक्रममा समावेश हुन पाउने छैनन् । 
 
(मोहनराज शर्मा)
क्याम्पस प्रमुख