मुक्त, कमैया, कम्लहरी, मुस्लिम र दलित समुदायको छात्राहरुलाई छात्रवृत्ति सम्बन्धि सूचना !